Welkom bij GKV Driesum

Fijn dat u of jij GKV Driesum heeft gevonden of misschien zonder speciaal te zoeken hier bent beland.

We willen u of jou graag kennis laten maken ons als gemeente. Wat ons drijft, wat we doen en wat we misschien voor u of jou kunnen betekenen. Onze gemeente telt ongeveer 175  leden. Leden die zich willen laten leiden door het woord van God. We doen dit met vallen en opstaan, toch willen we zo samen gemeente zijn van Christus Jezus.

Kijk gerust even rond!

Dagelijkse overdenking

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13

Op zoek?

Bent u op zoek naar God en wilt u weten wie Jezus is?
Wilt u een kerkdienst meemaken?
U bent van harte welkom!

welkom

Tijdens de erediensten in de GKV Driesum, wordt de gehele liturgie gebeamd.

Alle erediensten wordt men verzocht een eigen Bijbel mee te nemen.
Heeft u of heb je geen Bijbel, geeft niet! Er is altijd wel één over of je leest samen mee met degene waar je naast zit.

Sinds de vakantieperiode van 2018 worden de erediensten vanwege een eventuele fusie met de GKV gemeente Dokkum, samen met GKV Dokkum verzorgd, ‘s morgens in Dokkum en ‘s middags in ons kerkgebouw ” De Lichtbron” aan de Kerklaan te Driesum c.a.. In Dokkum en Driesum c.a. beginnen de morgendiensten om 9.15 uur, de middagdienst begint in Driesum c.a.om 13.45 uur en in Dokkum om 14.00 uur. Het is de bedoeling dat per maand wordt gewisseld. Echter 8 februari a.s. wordt de laatste kerkdienst gehouden in het kerkgebouw van Dokkum. D.V. 2 maart a.s. wordt de fusie tussen beide kerken officieel een feit. D.V. 8 maart a.s. is de startzondag van de nieuwe gemeente.

Graag nodigen wij u/jou uit om eens een kerkdienst bij ons mee te maken. Dat kan iedere zondag,
’s ochtends om 09:15 uur of ’s middags om 13:45 uur. In deze kerkdiensten, die ongeveer een uur in beslag nemen, staat het evangelie van onze Heer Jezus Christus centraal. Door Hem mogen wij als gemeente en gasten God ontmoeten in het lezen van de Bijbel en in gebed. Hij spreekt tot ons in Zijn Woord (de Bijbel) en wij mogen daarop reageren door gebed en zang. Tijdens de ochtenddiensten is er een aparte opvang voor de kleine kinderen.

Welkom!

Iedere zondag wordt er tot en met december 2018 1 kerkdienst van de GKV gehouden in het kerkgebouw
“De Lichtbron”
Kerklaan 12
9113 PJ Wouterswoude.

Ontmoeting met God, maar ook met elkaar

Naast deze ontmoeting met God is er ook de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten.
Bent u/jij niet in de gelegenheid om een kerkdienst bij te wonen, dan kunt u ook via de computer meeluisteren of achteraf een dienst beluisteren.
Ook wanneer u/ jij geen vervoer hebt, kun je altijd contact met ons opnemen.

Meer informatie?

Wilt u/jij meer informatie over onze gemeente dan kunt u terecht bij:

ds. Jan Jongsma
Kerklaan 1
9113 PJ Wouterswoude
E-mailadres: janjelliejongsma@hotmail.com
T 06 – 22643120

dominee