Welkom bij GKV Driesum

Fijn dat u of jij GKV Driesum heeft gevonden of misschien zonder speciaal te zoeken hier bent beland. 

Wij willen u er wel even op attenderen dat er momenteel gewerkt aan een nieuwe website. De link naar de nieuwe website is als volgt: https://www.dokkum-driesum.gkv.nl/

We willen u of jou graag kennis laten maken ons als gemeente. Wat ons drijft, wat we doen en wat we misschien voor u of jou kunnen betekenen. Onze gemeente telt ongeveer 175  leden. Leden die zich willen laten leiden door het woord van God. We doen dit met vallen en opstaan, toch willen we zo samen gemeente zijn van Christus Jezus.

Kijk gerust even rond!

Dagelijkse overdenking

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. -- Filippenzen 4:6-7

Op zoek?

Bent u op zoek naar God en wilt u weten wie Jezus is?
Wilt u een kerkdienst meemaken?
U bent van harte welkom!

welkom

Tijdens de erediensten in de GKV Driesum, wordt de gehele liturgie gebeamd.

Alle erediensten wordt men verzocht een eigen Bijbel mee te nemen.
Heeft u of heb je geen Bijbel, geeft niet! Er is altijd wel één over of je leest samen mee met degene waar je naast zit.

Sinds 8 maart j.l. is de gemeente Driesum c.a. samengevoegd met de gemeente van Dokkum. En heet nu gemeente Dokkum – Driesum. Ook het kerkgebouw heeft een nieuwe naam gekregen en heet nu: ” De Bron”.

Graag nodigen wij u/jou uit om eens een kerkdienst bij ons mee te maken. 

Dat kan iedere zondag,
’s ochtends om 09:15 uur en’s middags om 13:45 uur. In deze kerkdiensten, die ongeveer een uur in beslag nemen, staat het evangelie van onze Heer Jezus Christus centraal. Door Hem mogen wij als gemeente en gasten God ontmoeten in het lezen van de Bijbel en in gebed. Hij spreekt tot ons in Zijn Woord (de Bijbel) en wij mogen daarop reageren door gebed en zang. Tijdens de ochtenddiensten is er een aparte opvang voor de kleine kinderen

Welkom!

Momenteel wordt er vanwege de corona crisis iedere zondag vanaf 9.15 uur een digitale kerkdienst uitgezonden. Deze is te beluisteren via de kerkomroep en ook te volgen via youtube

         ” De Bron”
        Kerklaan 12
 9113 PJ Wouterswoude.

Ontmoeting met God, maar ook met elkaar

Naast deze ontmoeting met God is er ook de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten.
Bent u/jij niet in de gelegenheid om een kerkdienst bij te wonen, dan kunt u ook via de computer meeluisteren of achteraf een dienst beluisteren.
Ook wanneer u/ jij geen vervoer hebt, kun je altijd contact met ons opnemen.

Meer informatie?

Wilt u/jij meer informatie over onze gemeente dan kunt u terecht bij:

ds. Jan Jongsma
Kerklaan 1
9113 PJ Wouterswoude
E-mailadres: janjelliejongsma@hotmail.com
T 06 – 22643120

dominee