Activiteiten

Startzondag 17 September 2017

BBQ 2017

Ouderenmorgen

Het was een gezellige boel in de tuin van de pastorie. Een grote groep ouderen van onze gemeente hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven. We hebben een gezellige morgen gehad. Als cadeau kregen we de zon er ook nog bij. Zo mochten we samen van elkaar genieten. Het was super gezellig!

Zaterdag 10 december, meiden – middag

Vandaag hadden we een speciale ”meiden – middag” in de kerk. De foto’s geven hier een mooie impressie van.
Een mooie manier om de jeugd van onze gemeente en vriendinnen samen te brengen.

6 November Zangavond

2 Oktober themamiddag basisschoolkinderen

Vanmiddag was er een themamiddag in de kerk. De kinderen van de basisschoolleeftijd kwamen samen met de ouderen van de gemeente. Ze hadden het deze middag over het thema “Vertel nog eens”. Dit is het thema van de christelijke kinderboekenweek. Er werd onder andere gezongen, spelletjes gespeeld en naar een Bijbelverhaal geluisterd, voorgelezen door zuster van der Zwaag. Ook werd er heerlijk gesmuld na afloop!

Benieuwd naar meer? Bezoek dan komende zondagmiddag onze kerk ‘De Lichtbron’ in Walterswald. Daar zal dominee Jongsma een speciale themadienst rondom dit thema verzorgen. Aanvang 13:45! Van harte welkom, ook vriendjes en vriendinnetjes, familie en vrienden!

Zondag 25 september was het startzondag.

’s Ochtends werd onderstaand gedicht voorgelezen:
 
Verlangen naar God
Wie dorst heeft, verlangt naar water. Naar stromend water dat verfrist. Droogte is onleefbaar. Dorst is dodelijk.
Wie honger heeft, verlangt naar brood. Naar manna om ervan te eten en niet te sterven. Brood om eeuwig van te leven.
Wie zich leeg voelt, verlangt naar vervulling. Naar zin in het leven. Want zonder zin is zijn zo’n eindeloze doodse stilte. De leegte kerft diepe groeven in mijn ziel.
Wie koud is, verlangt naar warmte. Naar brandend vuur dat diep naar binnen komt. Naar een stralende zon op een zomerse dag. Als de winter voorbij is.
Wie in eenzaamheid verkommert, verlangt naar gemeenschap. Naar mensen om zich heen. Mensen die werkelijk aanwezig zijn. Sprekend. Vaker zwijgend. Zo breekt de eenzaamheid open naar een ander toe.
Mijn ziel verlangt naar God. Want ik ben dorstig en hongerig. Ik voel me leeg, tot op de bodem uitgeput. De koude heeft mijn hart bevroren. En de eenzaamheid hangt als een gordijn over mijn leven.
Alleen God kan mijn dorst lessen. Alleen God kan mijn honger stillen. Alleen God vervult mijn leegte, verwarmt me in mij koude, vergezelt me in mijn eenzaamheid.
Mijn ziel verlangt naar God. Mijn hart is onrustig totdat het rust vindt in Hem.