Dominee

In dit artikel stelt hij zich graag aan u voor:

Ik ben Jan Jongsma en getrouwd met Jellie Marinus.

Ds. Jan Jongsma

Jellie is geboren in Ureterp en ik ben geboren in het dorp wat daar naast ligt, Wijnjewoude. Jellie werkt ongeveer 20 uur per week in een verzorgingshuis en vind het fijn om met mensen te werken die extra zorg en aandacht nodig hebben. Met veel ijver, inzet en liefde doet ze dit werk.
Zelf (boerenzoon) heb ik acht jaar mogen werken bij een dorpsslager, daarna hebben we 6 jaar een rijdende winkel gehad en uiteindelijk ben ik 18 jaar bedrijfsleider geweest bij de Aldi. Naast mijn werk hadden we thuis ook nog eens ongeveer 20.000 mestkuikens.
Bijna 25 jaar hebben we met ons gezin in Wijnjewoude gewoond en vanaf 2006 tot 2014 zijn we met ons hele gezin in Ureterp gaan wonen.
We zijn erg rijk gezegend met zes kinderen en twaalf kleinkinderen (waarvan er één al Thuis is) . We mogen iedere dag van hen genieten en dat geeft veel blijdschap in ons leven.

Verandering in ons leven

De overgang van de kleine kerkelijke gemeente van Wijnjewoude naar de veel grotere gemeente van Ureterp heeft ons leven behoorlijk veranderd. In die tijd ben ik begonnen met een studie Godsdienst Pastoraal Werk aan de G.H. te Zwolle, naast mijn werk als bedrijfsleider. Dat heeft er toe geleid dat ik na afronding van die studie terecht ben gekomen in Kampen, waar ik aan de T.U. het programma gevolgd heb dat geleid heeft tot mijn beroepbaarstelling op 6 maart 2014.
We mochten heel snel, wonderlijk en verrassend een beroep ontvangen van de kerkelijke gemeente te Driesum.
In juli 2014 zijn Jellie en ik verhuist naar Wouterswoude, waar de pastorie staat en een maand later ben ik bevestigd in mijn ambt als predikant en heb mijn intrede daar mogen doen.

Wanneer ik terugkijk op mijn hele leven, mag ik daar als een rode draad zien dat God een belangrijke plaats in heel mijn en ons leven heeft gehad en nog steeds heeft.
Dankzij de opvoeding thuis en het christelijk onderwijs, dat ik heb gehad op school en via de kerk, is de liefde voor God mij bijgebracht.
Hij heeft al heel jong het verlangen in mijn hart gelegd om dit werk te mogen doen. Ik had echter nooit gedacht dat het ooit werkelijkheid zou worden. Toch mag ik nu als predikant bezig zijn.
We zijn verwonderd en het maakt ons stil.

Pastoraal werk

Graag wil ik de boodschap van Gods redding en liefde verkondigen.

Graag wil ik werken in een gemeente om zo samen Gods lof groot te maken.

Graag zou ik jongeren willen vertellen van onze Heiland en hen leren, wat zo mooi is aan het leven met Hem. Hen helpen om in hun leven een keuze te maken voor Hem.

Graag wil ik bij mensen op bezoek gaan waar verdriet, moeite, eenzaamheid en andere noden zijn om hen te troosten met het Woord van God.

Graag wil ik feestvieren met mensen die blijdschap ontvangen in hun leven en hen daarbij wijzen op het goede wat God ons al in dit leven wil geven. Ik wil graag werken in Gods Wijngaard en dienstbaar zijn aan Hem en aan de mensen om mij heen met de mogelijkheden die God mij geeft.

Ik zag er naar uit in een gemeente te mogen werken (dienen).
Ik zag er naar uit om het evangelie te verkondigen en uit te mogen leggen en op te roepen tot bekering en vernieuwing van het leven.
Dat mag ik nu doen als predikant van deze prachtige gemeente van GKv Driesum C.A. die bovendien nog eens ligt op één van de mooiste plekken van Friesland.

bijbel
gebed

Mijn gebed is dat we samen als gemeente en ook persoonlijk mogen groeien in geloof en dat ook samen mogen gaan uitstralen in onze prachtige omgeving waar we mogen leven en werken.
Mijn verlangen is om in het pastoraat dicht bij de mensen te zijn, jong, ouder en oud. Samen naar elkaar luisteren en samen met elkaar spreken over het belangrijkste van het leven.
Samen luisteren vooral naar God die ons de Weg, in Jezus Christus wijst door het leven en naar Het leven.

Wanneer u of jij vragen heeft, ergens mee rondloopt, er iets is wat u of jij graag zou willen delen met mij, of wanneer je gewoon een beetje nieuwsgierig bent geworden, bel of mail mij maar en ons bezoeken mag ook natuurlijk.
Hartelijk welkom en de koffie staat altijd klaar!

Jan en Jellie Jongsma,
Tsjerkeloane 1
9113 PJ Walterswald
E-mailadres: janjelliejongsma@hotmail.com
T 0511 – 705527
M 06 – 22643120

dominee