Jeugdwerk binnen de gemeente

Jeugdwerk binnen de gemeente
Zowel de jongere jeugd als de oudere jeugd nemen binnen onze gemeente een belangrijke plaats in.
Wij zien het als taak om hen al vroeg iets mee te geven van Gods Liefde.

Kinderwerk

De kinderen van de leeftijd 4 – 11 jaar krijgen maandelijks een uitlegging op hun eigen niveau. Dit tijdens een zogenaamde Kind- en Woorddienst. Na de eerste Bijbellezing verlaten zij de kerk en krijgen zij een Bijbelverhaal op hun niveau te horen. Na een gesprek over dit verhaal vindt er een verwerking plaats. Meestal in de vorm van een creatief werkje.

De jongere jeugd (12 t/m 15 jaar)

De jeugd van 12 t/m 15 jaar krijgt een keer per twee weken jeugdvereniging. Deze groep jeugd bespreekt Bijbelse onderwerpen en problemen die in onze tijd een rol spelen. Belangrijk vinden wij het dat onze jongeren gezien worden. Dat zij ertoe doen. En tegelijk willen wij hen iets meegeven, dat zij ook op jonge leeftijd iets mogen laten zien van Gods trouw.
De jongere jeugd volgt verder catechisatie bij dominee. Zij bespreken dan wat wij als kerk geloven en hierbij wordt een link gelegd met wat er in de Bijbel staat.
Ook wordt er in de wintermaanden maandelijks een gezellige jeugdsoos gehouden. Iedereen van de leeftijd 12 t/m 15 jaar is hierbij van harte welkom.

De oudere jeugd (16 jaar en ouder)

Naast catechisatielessen worden er ook speciale thema-avonden georganiseerd voor de oudere jeugd. Tijdens deze avonden wordt een thema besproken aan de hand van een korte Bijbelstudie. Al met al zijn dit hele fijne avonden, waarbij er naast bezinning ook ruimte is voor ontmoeting met elkaar. Ook vinden er gecombineerde avonden plaats met andere zusterkerken. Dit om de jeugd bij elkaar te brengen.

De jeugd binnen de eredienst

Ook tijdens de gewone kerkdienst laten wij zien dat kinderen en jongeren ertoe doen. Zo hebben wij tijdens bepaalde diensten een Kindermoment, waarbij de voorganger een kort gesprek(je) voert met de kinderen.
Ook worden er jaarlijks enkele themadiensten gehouden, gericht op de jongere kinderen en op de jeugd. Te denken valt dan aan een jeugddienst of aan een Kerk-School-Gezinsdienst, waarbij ook de school in ons dorp en de Gereformeerde school van Dokkum betrokken worden.