Organisatie van de kerk

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 7 personen. De kerkenraad heeft 1 vaste technische voorzitter en 1 vaste scriba. De scriba is gekozen uit de gemeente en maakt geen deel uit van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat naast de predikant uit 3 ouderlingen en 3 diakenen welke gezamenlijk 1 x in de maand vergaderen.
Naast de kerkenraad zijn er nog diverse andere commissies actief om de gemeente te stimuleren en op te bouwen in geloof.

Wijkraad
De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. Elke wijk heeft een vaste ouderling, diaken en wijkzuster. Dit wijkteam heeft 1 x per maand overleg over het reilen en zeilen binnen de wijk. Jaarlijks vind er een overleg plaats met de voltallige wijkraad.

Kosters
Mevr. Gr. Dijkstra- Visser, gebruik vergaderzalen en huishoudelijk.
Dhr. R.F. Wielstra, zondags en door de week.

Gemeenschapscommissie
Deze commissie heeft als doel het verhogen van de onderlinge betrokkenheid van de gemeenteleden en het omzien naar elkaar.

Commissie evangelisatie en eredienst
Doel is het vergroten van de kwaliteit met betrekking tot alles in en rond de erediensten

Onderwijscommissie
Ziet toe op een goede voortgang van het onderwijs in Gods woord in de gemeente. Zowel aan de leden als aan eventuele gasten en nieuwkomers.

Kinderwoorddienstcommissie
De jonge kinderen op hun niveau betrekken bij de woordverkondiging tijdens de eredienst. Door 1 x per maand tijdens de eredienst in een aparte zaal de kinderen de preek op een in eigen manier te vertellen. Dit word voorbereid en gedaan door 2 afwisselende gemeenteleden. Om de onderlinge band met Dokkum te versterken is gekozen om deze diensten gezamenlijk te houden. Dit word om de maand gehouden in het kerkgebouw van Dokkum, Snip 14.

Kerk en gezinsdienst
Door de christelijke scholen in de gemeente Dantumadeel word een aantal keer per jaar aan een thema gewerkt. Hierop word op aansluitende zondagen een themadienst gehouden. Dit is een laagdrempelige dienst waarbij veel mensen van buiten de gemeente de dienst bezoeken.

Catechisatie
De kinderen van het voortgezette onderwijs krijgen catechisatie door een onze eigen predikant Ds. J Jongsma

Organist(en)
Wij hebben een jonge enthousiaste organist van die nagenoeg alle 52 zondagen, feestdagen altijd met evenveel passie speelt. Verder kunnen we terugvallen op een broeder met veel muzikaal talent die ook goed kan orgelspelen.

Bijbelstudie
Er is een gecombineerde mannen en vrouwenvereniging. Verder zijn er 4 bijbelstudieclubs en 2 jeugdverenigingen voor de jonge en oudere jeugdleden.

Gemeentedag/avond
Elk jaar wordt er de jaarlijkse BBQ georganiseerd bij gemeenteleden in de tuin. Voor de kinderen is er vaak een springkussen en de overige gemeenteleden kunnen gezellig onder een hapje en een drankje bijpraten.
Ook word er door de mannen/vrouwenvereniging een gezellige middag en avond georganiseerd. Er is gelegenheid om samen te eten en ’s avond worden er bij opbod diverse goederen verkocht.

Koffie-uurtje
De 1e donderdag van de maand komen de ouderen in het kerkgebouw samen om koffie te drinken.

bbq